e-FI

Fontes Franciscani

Pravilo Leona XIII. (1883.)

lipanj 23rd, 2013

(pod DODATCI – KASNIJA PRAVILA)

Leon XIII., i sâm franjevački trećoredac od 1872 (Monteripido, Peruđa), imao je izvanredno pouzdanje u svjedočenje i djelovanje Trećega svjetovnoga reda sv. Franje. U više prigoda govori o Trećem redu i sve poziva da ga upoznaju, šire, u njega se učlane i žive njegove prvotne kreposti. Uvjeren je da će, bude li tako, doći do velikih plodova dobra za cijelo društvo, kao što se dogodilo u stoljeću siromaška iz Asiza.
Dana 17. rujna 1882, prigodom 700. obljetnice rođenja sv. Franje, objavio je encikliku Auspicato concessum, drugi dio koje je posvećen Trećem redu i njegovim prednostima. On zna da je Treći red nastao za puk i da može »odgojiti za dobro, čestito i pobožno ponašanje«.
U želji »da prvotne propise prilagodi današnjem načinu života« objavljuje dana 30. svibnja 1883. apostolsku konstituciju Misericors Dei Filius kako bi osuvremenio staro pravilo za pokornike (Memoriale–Pravilo Nikole IV.), ne dokidajući ga.
Sam papa priređuje latinski tekst i njegovu talijansku verziju. Prijašnje pravilo s dvadeset poglavlja sažima u samo tri poglavlja, a nakon pravila slijedi velikodušni popis oprosta i povlastica.
Papa želi da se Treći svjetovni red obnovi u samoodricanju, molitvi i ljubavi. Obnovljeni Treći red »mora, kako u vrijeme sv. Franje, tako i danas, duhovno preporoditi čovječanstvo«. Nadamo se uistinu »da ćemo po Trećem redu i širenjem franjevačkoga duha spasiti svijet.«
U okolnostima dubokih društvenih promjena i ideološkog nemira Leon XIII. polaže velike nade u franjevački laikat, viđen kao kršćanski kvasac u društvu koje se u novim okolnostima potpuno mijenja. Djelotvorna sredstva trebala bi biti svjedočenje trećoredaca životom i njihovo socijalno-karitativno djelovanje.
Podržan tolikim povjerenjem Treći svjetovni red sv. Franje obnovio se i ispunio novom evanđeoskom snagom.

Milosrdni Božji Sin / Misericors Dei Filius

Pravilo članova Trećeg reda sv. Franje, koji se naziva svjetovnim

Popis oprosta i povlastica

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*