e-FI

Fontes Franciscani

Prvo poglavlje

kolovoz 25th, 2013

O primanju, novicijatu i zavjetovanju

  1. Neka bude dopušteno primati samo starije od četrnaest godina, i to one dobrog ponašanja, koji drže slogu, i prije svega provjerene u nepovredljivosti ispovijedanja katoličke vjere te prokušane u poslušnosti Rimskoj crkvi i Apostolskoj stolici.
  2. Udane žene neka se ne primaju bez muževljeva znanja i suglasnosti, osim ako se čini da treba postupiti drukčije, po savjetu svećenika koji prosuđuje njihove savjesti.
  3. Učlanjeni u udruženje neka po običaju nose mali škapular zajedno s pojasom. Ako ih ne nose, neka nemaju dodijeljene povlastice i prava.
  4. Oni koji i one koje uđu u Treći red neka jednu godinu provedu u novicijatu. Nakon toga zavjetovani u Redu po obredu neka pojedinačno obećaju da će čuvati Božje zapovijedi, da će se pokoravati onome što kaže Crkva i, ako nešto pogriješe u onome na što su se zavjetovali, da će dati zadovoljštinu.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*