e-FI

Fontes Franciscani

VII. poglavlje

kolovoz 25th, 2013

O kanonskim časovima
1Svi neka svakodnevno mole sedam kanonskih časova, to jest matutin, prvi, treći, šesti i deveti čas, večernju i povečerje.
2Klerici, to jest oni koji znaju psaltir, neka za prvi čas mole Deus in nomine tuo i Beati immaculati do Legem pone i druge psalme časova prema redu za klerike, sa Slava Ocu.
3A kad ne dolaze u crkvu, neka za matutin nastoje izmoliti psalme koje mole klerici, ili stolna crkva, ili barem neka ne propuste izmoliti, kao nepismeni, za matutin dvanaest puta Očenaš, i za sve druge časove sedam puta Očenaš sa Slava Ocu.
4Oni koji znaju neka prvom času i povečerju dodaju kraće Vjerovanje i Miserere.
5Ali ako nisu molili u određene časove, neka triput izmole Očenaš.
6Bolesni pak neka ne budu obvezani na ovaj način moliti časove, osim ako to žele.
7A u četrdesetnici sv. Martina i također u velikoj četrdesetnici neka nastoje za jutarnjih časova osobno pohoditi crkve župa u kojima stanuju, osim ako ih opravdava razumni razlog.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*