e-FI

Fontes Franciscani

XII. poglavlje

kolovoz 25th, 2013

O susretanju braće i sestara jednom mjesečno i o svakodnevnom slušanju mise
1Sva zdrava braća i sestre bilo kojeg grada ili mjesta neka svakoga dana, ako im bude moguće, slušaju i sudjeluju na misi 2te neka se svakog mjeseca okupe kod crkve ili mjesta za koju ili za koje ministri dadu najaviti da bi ondje slušali svečanu misu.
3Neka pak svatko dade denar obične monete rizničaru, 4koji neka skuplja takav novac 5i neka ga po savjetu ministara prikladno razdijeli među braćom i sestrama pritisnutima siromaštvom i osobito među bolesnima 6te onima za koje se razaznaje da nemaju sredstva za sprovodne počasti, 7i zatim među drugim siromasima.
8Neka osim toga daju prilog od istog novca za spomenutu crkvu.
9I tada neka se pobrinu, ako im bude moguće, da imaju redovnika prikladno poučenog u riječi Božjoj, koji će ih hrabriti, brižljivo opominjati te navoditi na pokoru i vršenje djela milosrđa.
10Neka se svatko trudi držati šutnju dok se slavi misa i dok se iznosi riječ propovijedi, i neka bude pozoran na molitvu i obred, osim ako bi ga u tome sprečavala opća korist bratstva.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*