e-FI

Fontes Franciscani

Pismo četvorice generalnih ministara franjevačke obitelji

kolovoz 25th, 2013

Braći i sestrama Franjevačkoga svjetovnog reda
u povodu službene predaje Pravila
koje je za njih odobrila Sveta stolica

S radošću vam priopćujemo da je Sveta stolica apostolskim pismom Seraphicus Patriarcha (Serafski patrijarh), od 24. lipnja 1978, »sub anulo piscatoris« (doslovno »pod pečatom Ribara«, tj. papinskim pečatom utisnutim u crveni vosak), odobrila obnovljeno Pravilo Franjevačkoga svjetovnog reda, koje dokida i zamjenjuje prethodno Pravilo pape Leona XIII.

Ovim nas je sjajnim darom zadužio papa Pavao VI. nedugo prije nego što je napustio ovaj svijet. On vas je ljubio. Doista, više je puta očitovao svoju ljubav prema Franjevačkome svjetovnom redu i uputio vam je nezaboravne riječi, kao naprimjer u lipnju 1968. i 1971. godine, u povodu 750. obljetnice »Memoriale propositi«.

Dug je i naporan put bio prevaljen od 7. ožujka 1966., to jest od dana kad je Sveta kongregacija za redovnike dopustila da se započne s podanašnjenjem zakonodavstva Franjevačkoga svjetovnog reda.

Želimo istaknuti rad braće i bratstava, bilo kroz različite »oblike života« i »duhovne putove« bilo kroz neumoran rad Predsjedništva Međunarodnog vijeća od njegova ustanovljenja 1973. godine.

Taj je rad bio veoma važan u istraživanju putova Duha i nada sve uspješan kad je trebalo uočiti i naglasiti nazočnost i životnost franjevačke karizme u Božjem narodu u ovim našim danima.

Pravilo koje vam danas dajemo nije samo plod ovih napora. Crkva vam ga predaje kao pravilo i život.

Svoju pozornost usmjerite ponajprije na njegov evanđeoski sadržaj, prihvaćajući franjevačku poruku koju vam ono donosi i putokaz koji vam daje za život po svetom evanđelju.

Jedan od stožera željene obnove jest povratak na izvore, na duhovno iskustvo Franje Asiškog i pokorničke braće i sestara koje je on nadahnjivao i vodio. Tu nakanu želi istaknuti i kao predgovor dodano »Pismo vjernicima« (prva redakcija), kao i stalno pozivanje na nauk i primjer sv. Franje.

Drugi stožer jest pozornost na Duha Svetoga u znakovima vremena.

Oslonjeni na ova dva stožera morate u djelo provoditi poziv Pravila na stvaralaštvo u suodgovornosti.

To će se stvaralaštvo u nekim slučajevima morati izraziti u obliku statuta. Stoga se u br. 3 kao opće pravilo donosi: »a primjenu će urediti Generalne konstitucije i posebni statuti«.

Mi, franjevački generalni ministri sa svom svojom braćom, spremni smo i voljni pružiti vam svaku pomoć da zajedno s vama hodimo putovima Gospodnjim.

S ovim osjećajima čast nam je što obnovljeno Pravilo Franjevačkoga svjetovnog reda možemo predati Predsjedništvu Međunarodnog vijeća Franjevačkoga svjetovnog reda i po njemu svim svjetovnim franjevcima. Neka ga prime kao pravilo i život.

U Rimu, 4. listopada 1978.

 

Fra Konstantin Koser 
Generalni ministar OFM

Fra Vital Bommarco
Generalni ministar OFM Conv.

Fra Paškal Rywalski 
Generalni ministar OFM Cap

Fra Roland Faley
Generalni ministar TOR

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*