e-FI

Fontes Franciscani

O onima koji ne čine pokoru

kolovoz 25th, 2013

A svi oni i one koji ne čine pokore i ne primaju Tijela i Krvi Gospodina našega Isusa Krista i čine opačine i grijehe, i koji slijede zlu požudu i zle žudnje svoga tijela, a ne opslužuju što su obećali Gospodinu, i tjelesno robuju svijetu putenim željama, svjetovnim brigama i poslovima ovoga svijeta, zavedeni od đavla čiji su sinovi i čija djela čine (usp. Iv 8,41), slijepci su jer ne vide svjetlo istinito, Gospodina našega Isusa Krista. Nemaju duhovne mudrosti jer nemaju Sina Božjega, koji je istinita Mudrost Očeva. O njima se veli: Mudrost je njihova ishlapila (Ps 106,27) i Prokleti koji odstupaju od zapovijedi tvojih (Ps 118,21). Vide, a ne znaju, znaju, a čine zlo i sami svjesno upropaštavaju svoje duše.

Gledajte, slijepci, prevareni od neprijatelja svojih: tijela, svijeta i đavla, kako je tijelu slatko griješiti, a gorko Bogu služiti, kako svi poroci i grijesi iz srca čovječjega izlaze i nastaju, kako Gospodin kaže u evanđelju (usp. Mk 7,21). I ništa nemate ni na ovom svijetu ni u budućem. I mislite da ćete dugo posjedovati ispraznosti ovoga svijeta, ali ste se prevarili, jer doći će dan i sat o kojima ne mislite, ne poznajete ih i ne shvaćate: tijelo slabi, smrt se približava i tako se umire gorkom smrću. A gdje god, kad god i kako god umire čovjek u smrtnom grijehu bez pokore i zadovoljštine, ako može dati zadovoljštinu, a ne daje, đavao grabi dušu njegovu iz njegova tijela uz takvu tjeskobu i muku, koje ne može znati nitko osim tko iskusi. I svi talenti, moć, znanje i mudrost (usp. 2 Ljet 1,12) koje su mislili da imaju oduzet će se od njih (usp. Lk 8,18; Mk 4,25). A rođacima i prijateljima ostavljaju svoje imanje, oni ga uzeše, podijeliše i poslije rekoše: Prokleta bila duša njegova, jer nam je mogao više dati i steći nego što je stekao. Tijelo izjedaju crvi, i tako upropastiše tijelo i dušu u ovom kratkom životu i otići će u pakao gdje će se mučiti bez prestanka (usp. Lk 16,24).

U ljubavi koja je Bog (usp. 1 Iv 4,16) molimo sve one do kojih dođe ovo pismo da ove mirisave riječi Gospodina našega Isusa Krista prime dobrohotno s božanskom ljubavlju. A oni koji ne znaju čitati neka ih često daju čitati; i neka ih do svršetka čuvaju uza se pri svetome radu, jer one su duh i život (Iv 6,64). A oni koji to ne budu činili morat će dati račun na Dan sudnji (usp. Mt 12,36) pred sudištem Gospodina našega Isusa Krista (usp. Rim 14,10).

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*