e-FI

Fontes Franciscani

Prvo poglavlje

kolovoz 25th, 2013

Franjevački svjetovni red (FSR)

 

1. Među duhovnim obiteljima koje je Duh Sveti podigao u Crkvi franjevačka obitelj okuplja sve one članove Božjeg naroda, laike, redovnike i svećenike, koji se osjećaju pozvanima slijediti Krista stopama sv. Franje Asiškog.
Oni žele na različite načine i u različitim oblicima, ali u uzajamnom životnom zajedništvu, karizmu zajedničkog serafskog oca učiniti nazočnom u životu i poslanju Crkve.

2. U krilu navedene obitelji svoje osobito mjesto zauzima Franjevački svjetovni red, koji se oblikuje kao organsko jedinstvo svih katoličkih bratstava, rasprostranjenih po cijelom svijetu, i otvorenih svakoj skupini vjernika, u kojima se braća i sestre, od Duha potaknuti da postignu savršenstvo ljubavi u svome svjetovnom staležu, po zavjetovanju obvezuju da će živjeti evanđelje poput svetoga Franje i pomoću ovog Pravila koje je Crkva potvrdila.

3. Ovo Pravilo, nakon Memoriale propositi (1221.) i nakon pravila koja su odobrili vrhovni svećenici Nikola IV. i Leon XIII., prilagođuje Franjevački svjetovni red potrebama i očekivanjima svete Crkve u promijenjenim prilikama vremena. Za njegovo tumačenje nadležna je Sveta stolica, a primjenu će urediti Generalne konstitucije i posebni statuti.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*