e-FI

Fontes Franciscani

Spomenica o načinu života (1221.)

lipanj 23rd, 2013

(pod 8. ZAKONODAVNI TEKSTOVI REDA BRAĆE I SESTARA OD POKORE)

MEMORIALE PROPOSITI

Kao sljedbenici siromaška iz Asiza i uz fratres Ordinis minorum posvuda se nalaze »pokornici« ili trećoredci, koji su s Franjom željeli biti dionicima evanđeoskog načina života na osobnoj razini, u obitelji i društvu.
Sv. Franjo svjedočenjem vlastitoga života i spisima nudi idejne i praktične poticaje za cjelovit životni program kršćanskoga savršenstva. Godine 1221. pripremljen je »Memoriale propositi« (»Spomenica o načinu života«, SpomNž).
Propositum ili »životni naum«, sastavljen po uzoru na obrasce koje su već koristile crkvene skupine, sintetizira osnovne odredbe za pokornike. Dokumentom Memoriale propositi spontani pokret pokornika biva »uređen« kao Ordo poenitentiae. Kasnija pravila pokorničkoga pokreta inspirirat će se, s obzirom na pravni oblik i duhovne sadržaje, na ovom temeljnom tekstu. U tom je smislu taj dokument nazvan Starim pravilom.
Memoriale propositi do nas je došao u samo četiri rukopisa. To nas ne treba čuditi jer – nakon bule Supra montem – SpomNž bit će stavljen na stranu i zamijenjen novom redakcijom. Jezgra će ipak ostati ista. SpomNž već je naime bio temeljno pravilo s prepoznatljivim svojstvima i nije se mogao mijenjati u svojoj unutarnjoj strukturi, iako su se u nj mogle unositi dopune radi usklađivanja s novim prilikama.
Kodeksi se nazivaju prema mjestima u kojima su pronađeni: Firentinski kodeks, 1221 (oznaka: V); Kapistranski kodeks, 1228 (oznaka: C); Regiomontanski kodeks, 1350 (oznaka: R); Kodeks iz L’Aquile (oznaka: A).
Da je taj duhovni i zakonodavni dokument duboko utjecao na braću i sestre od pokore franjevačke provenijencije, jasno proizlazi:
1. iz naslovnika navedenih u kodeksima: »Incipit regula fratrum et sororum penitencium inceptum [sic!] a b. patre Francisco« (kodeks A); »Incipit tercia regula b. Francisci de penitentia i domibus propriis existentium« (kodeks R)
2. iz činjenice da su gotovo svi kodeksi s dokumentom Memoriale propositi bili pronađeni u franjevačkim samostanima
3. iz neprekinute tradicije vidljive iz papinskih izvora i dokumenata, potvrđene od Nikole IV. u buli Supra montem (18. kolovoza 1289), u buli Unigenitus Dei (8. kolovoza 1290) i osobito u buli Ad audientiam nostram (20. rujna 1291). Papa franjevac tvrdi da je prenio i potvrdio dokument Memoriale kako ga je predao blaženi Franjo, načinivši samo nekoliko redakcijskih promjena
4. u tom kontekstu također je razumljivo kako su oni koji su prvi objavili kodekse s dokumentom Memoriale taj dokument nazvali »Regula antiqua fratrum et sororum de poenitentia seu Tertii ordinis S. Francisci«.
Tekst koji se ovdje donosi uzet je iz Firentinskoga kodeksa (oznaka: V) koji je, čini se, najbliži latinskome izvorniku iz 1221 (sada se taj kodeks nalazi u fondu Landau 58, dvorana s rukopisima, Nacionalna knjižnica u Firenci; kodeks je podrijetlom iz Venecije).
Ispod dosljedno pravne formulacije osjeća se živa, jaka duša, usko povezana s biblijskom baštinom i ispunjena nadahnućem za način života koji se temelji na evanđelju. Od pokornika se, u ime Crkve i s njezinom potvrdom, traži preuzimanje posebnih i zahtjevnih obveza. Pred njih se stavlja cjelovit i zahtjevan program evanđeoskoga života u koji su uključene i konkretne obveze.
Naslov koji slijedi naš je, ali se temelji na kodeksima koji sadrže »Memoriale propositi«.
Počinje pravilo života braće i sestara pokornika
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, Amen. Ovo je Spomenica o načinu života (Memoriale propositi) braće i sestara od pokore koji žive u vlastitim domovima, započeta godine Gospodnje 1221.:

O odjeći

O nemrsu

O postu

O načinu moljenja

O ispovijedi i pričesti, o podmirivanju desetine, o zabrani nošenja oružja i o zaklinjanju

O misi i mjesečnom susretu

O pohađanju bolesnih i pokapanju mrtvih

O opominjanju, upravljanju i službenicima

Obred za blagoslov odijela

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*