e-FI

Fontes Franciscani

O pohađanju bolesnih i pokapanju mrtvih

kolovoz 25th, 2013
 1. Kad se dogodi da se neki brat ili sestra razboli, neka ministri osobno ili preko drugih, ako ih bolesnik dade obavijestiti, jedanput tjedno pohode bolesnika i potaknu ga na pokoru i, kako im se bude činilo prikladnim, neka ono što je potrebno za tijelo, a čime bolesnik oskudijeva, priskrbe iz zajedničkih sredstava.
 2. A ako bi se bolesnik preselio iz ovog života, neka se to javi braći i sestrama koja se nalaze u gradu ili mjestu, da se okupe na njegovu pokopu, i neka ne odlaze dok se ne proslavi misa i ne pokopa tijelo. A nakon toga neka svatko, unutar osam dana od njegova preminuća, rekne za pokojnikovu dušu: prezbiter misu; tko zna psaltir pedeset psalama; drugi pedeset Očenaša s Pokoj vječni na kraju svakoga.
 3. Osim toga tijekom godine za spasenje braće i sestara, živih i mrtvih, neka rekne: prezbiter tri mise; tko zna psaltir neka ga izmoli; drugi neka izmole sto Očenaša s Pokoj vječni na kraju svakoga. Inače neka udvostruče.
 4. Svi koji mogu po pravu neka načine oporuku i neka o svom imetku odluče unutar tri mjeseca nakon obećanja, da nitko od njih ne umre bez oporuke.
 5. Što se tiče uspostavljanja mira među posvađanom braćom i sestrama ili vanjskim osobama, neka bude onako kako se ministrima bude činilo ispravnim; neka se također pribavi, ako bi to bilo korisno, savjet gospodina biskupa.
 6. Ako braća ili sestre protivno pravu ili povlasticama budu zlostavljani od vlasti ili upravitelja mjesta u kojima stanuju, ministri mjesta neka učine ono što im se bude činilo korisnim, uz savjet gospodina biskupa.
 7. Neka svatko prihvati i vjerno izvršava službu ministra i druge dužnosti koje su mu dodijeljene, s time da ipak svatko godinu dana može biti slobodan od dužnosti.
 8. Kad netko zaželi ući u ovo bratstvo, ministri neka pažljivo ispitaju njegov položaj i službu te neka mu izlože obveze ovoga bratstva, a osobito obvezu vraćanja dugova.
  I ako mu se svidi, neka se odjene na ranije spomenuti način, a što se tiče dugova, neka plati gotovinom prema danom založnom jamstvu.
  Neka se pomire s bližnjima i neka plaćaju desetine.
 9. Kad se to ispuni, neka nakon godinu dana, po savjetu neke razborite braće, ako im se bude činio prikladnim, bude primljen na ovaj način, to jest da obeća da će opsluživati sve što je napisano ili što treba biti napisano ili dokinuto po odluci braće, kroz sve vrijeme svojega života, osim ako se na neko vrijeme povuče po dopuštenju ministara; i da će, ako protiv ovoga učini neko zlo, kad ga ministri opomenu, po volji pohoditelja, dati zadovoljštinu. A službena osoba neka na licu mjesta napismeno sastavi obećanje.
  Neka se ipak nitko ne prima drukčije, osim ako se njima (ministrima) drukčije bude činilo ispravnim, s obzirom na položaj osobe i njezin zahtjev.
 10. Iz ovoga bratstva nitko ne bi mogao izići niti biti oslobođen od onoga što je ovdje sadržano, osim ako bi ušao u samostanski red.
 11. Neka se ne prima nitko krivovjeran ili optužen za krivovjerje. Ako bi pak bio osumnjičen, pa opravdan pred biskupom, ako bi inače bio prikladan, neka se pripusti.
 12. Žene koje imaju muževe neka se ne primaju, osim uz suglasnost i dopuštenje muževa.
 13. Nepopravljiva braća i sestre koji su izbačeni iz bratstva neka se ponovno u njega ne primaju, osim ako na to pristane razboritiji dio braće.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*