e-FI

Fontes Franciscani

Obred za blagoslov odijela

kolovoz 25th, 2013

Na početku neka se kaže: Pomoć je naša u imenu Gospodina. I neka se odgovori: Koji je stvorio nebo i zemlju.
Nakon toga neka se izrekne ova molitva: Svemogući vječni Bože, oče milosrđa i Bože svake utjehe (usp. 2 Kor 1,3), koji svoja stvorenja mnogostruko blagoslivljaš, blagoslovi i posveti ovu odjeću, koju tvoj sluga (ili: tvoji sluge, ili: tvoja službenica, ili: tvoje službenice) namjerava(ju) nositi radi postizanja poniznosti i pobožnosti, na čast nebesnika, te mu (joj, im) daj zajedno s njima sretno završiti vlastitu trku (usp. 2 Tim 4,7), po Gospodinu našemu Isusu Kristu, sinu Tvome itd. I neka se odgovori: Amen.
Neka se zatim izrekne ova molitva: Gospodine Isuse Kriste, koji si se udostojao odjenuti odjeću naše smrtnosti, molimo neizmjerno obilje tvoje darežljivosti da se ovo odijelo, za koje su sveti oci odredili da se nosi kao znak nedužnosti i poniznosti, udostojiš tako † blagosloviti i posvetiti za ovoga slugu koji će se njime odjenuti da zasluži zaodjenuti se tobom (usp. Rim 13,14; Gal 3,27), koji živiš i kraljuješ itd.
Nakon toga neka svuče svoju odjeću i dok se svlači, neka svećenik govori: Neka Gospodin s tebe svuče staroga čovjeka s njegovim djelima (usp. Kol 3,9). I zaodijevajući ga neka govori: Obukao te Gospodin u novoga čovjeka koji je stvoren po Bogu (usp. Kol 3,10) itd. [u pravednosti i svetosti istine]. I neka se odgovori: Amen. Dok se pak oblači, neka se izgovara himan: Veni creator Spiritus itd. Kad se izgovori himan, neka svećenik rekne: Gospodin s vama. Neka se odgovori: I s duhom tvojim. I nakon toga neka se rekne: Pomolimo se. Bože, koji si srca vjernika poučio svjetlošću Duha Svetoga, daj ovom svom sluzi u tom istom Duhu spoznati što je pravo i njegovoj se utjesi vazda radovati. Po Kristu Gospodinu našemu.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*