e-FI

Fontes Franciscani

Sadržaj

lipanj 19th, 2013

UVOD 1
Uvodni dio 5
Predgovor 5
Zahvala 7
Sadržaj 8
Praktične napomene 11
Uvod u Franjevačke izvore 13
Kronologija 47
Kratice 55

1. SPISI SV. FRANJE 61
Hvale i molitve 79
Pisma 119
Pravila i opomene 149
Dodatak: Diktirani spisi 209

2. ŽIVOTOPISI SV. FRANJE 221
Okružnica brata Ilije o preminuću sv. Franje 233
Prvi životopis sv. Franje, Toma Čelanski 241
Životopis za uporabu u koru, Toma Čelanski 329
Ritmički časoslov sv. Franje, Julijan Špajerski 339
Život sv. Franje, Julijan Špajerski 363
Savez sv. Franje s gospođom Siromaštinom 405
Legenda sv. Franje u stihu, Henrik Avranški 435
Početak ili osnutak Reda, Ivan Peruđinski 507
Legenda trojice drugova 535
Asiški zbornik 581
Drugi životopis sv. Franje, Toma Čelanski 685
Spis o čudesima sv. Franje, Toma Čelanski 809
Manji životopis sv. Franje, sv. Bonaventura 875
Veći životopis sv. Franje, sv. Bonaventura 907
Neka čudesa nakon smrti sv. Franje, sv. Bonaventura 995
Knjiga pohvala bl. Franje, Bernard Beski 1027
Ogledalo savršenstva (manje) – Leonard Lemmens 1063
Ogledalo savršenstva – Paul Sabatier 1103
Knjiga kronika ili nevolja reda Male braće, Anđeo Klarenski 1207
Zgode bl. Franje i njegovih drugova 1351
Cvjetići sv. Franje 1463

3. SVJEDOČANSTVA O SV. FRANJI 1577
Pisma, Jakov Vitrijski 1584
Povijest Zapada, Jakov Vitrijski 1588
Salonitanska povijest, Toma Splićanin 1592
Kronika, Jordan Janski 1594
Kronika, Salimbene Parmski 1622

4. PAPINSKI DOKUMENTI O SV. FRANJI 1651
Cum dilecti, Honorije III. 1657
Pro dilectis, Honorije III.
Cum secundum, Honorije III. 1658
Solet annuere, Honorije III. 1659
Quia populares, Honorije III. 1665
Vinae Domini, Honorije III. 1665
Recolentes qualiter, Grgur IX. 1666
Mira circa nos, Grgur IX. 1667
Quo elongati, Grgur IX. 1670
Ordinem vestrum, Inocent IV. 1675
Etsi animarum, Inocent IV. 1678
Nec insolitum, Aleksandar IV. 1681

5. SPISI SV. KLARE 1685
Pisma sv. Klare 1696
Pravilo sv. Klare 1716
Oporuka sv. Klare 1737
Blagoslov sv. Klare 1744

6. ŽIVOTOPISI SV. KLARE 1747
Okružnica o preminuću sv. Klare 1749
Postupak proglašenja Klare svetom 1755
Legenda sv. Klare u stihu 1817
Bula proglašenja Klare svetom 1867
Legenda svete djevice Klare Asiške 1877

7. DOKUMENTI O SV. KLARI 1931
Pismo Hugolina sv. Klari 1933
Povlastica siromaštva 1937
Pismo Grgura IX. sv. Klari 1943
Pismo sv. Janje Asiške sv. Klari 1947
Punomoć dana Oportulu 1953

8. ZAKONODAVNI TEKSTOVI REDA BRAĆE I SESTARA OD POKORE 1959
Spomenica o načinu života 1970
Pravilo Nikole IV. 1980

DODATCI – KASNIJA PRAVILA 1993
Dodatak 1:
Kasnija pravila Trećega svjetovnog reda sv. Franje 1995
Pravilo Leona XIII. 1997
Pravilo Pavla VI. 2008
Dodatak 2:
Pravila Trećega samostanskog reda sv. Franje. 2023
Pravilo Leona X. 2028
Pravilo Pija XI. 2036
Pravilo Ivana Pavla II. 2044

TABLICE, KAZALA I BIBLIOGRAFIJA 2057
Sinoptičke tablice 2058
Biblijsko kazalo 2108
Kazalo osobnih imena 2144
Kazalo imena mjesta 2161
Kazalo pojmova 2170
Bibliografija 2181
Sadržaj 2205

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*